ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

21 березня 2017 року проведено чергове виїзне засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», на якому було розглянуто питання «Про співпрацю Лабораторії християнської педагогіки та психології Українського відкритого університету післядипломної освіти (на громадських засадах) з «Інститутом генези життя і Всесвіту». Засідання розпочалось зі вступного слова Отич Олени Миколаївни – доктора педагогічних наук, професора, голови науково-методичної ради, проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, яка привітала членів з початком роботи та оголосила порядок денний. Участь у засіданні взяли члени науково-методичної ради  – представники Університету менеджменту освіти, члени науково-методичної ради  – представники закладів післядипломної освіти УВУПО та  представники  «Інституту генези життя і Всесвіту».

Доповідачі: Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП, керівник Лабораторії християнської педагогіки та психології УВУПО (на громадських засадах) представила результати співпраці з «Інститутом генези життя і Всесвіту», Решетинський Валерій Миколайович, кандидат технічних наук, президент «Інституту генези життя та Всесвіту» ознайомив учасників засідання з основними напрямами діяльності та стратегією розвитку «Інституту генези життя та Всесвіту».

Співпраця Лабораторії з Інститутом відповідає потребам сучасного суспільства у зростанні рівня духовності освіти й освітнього середовища. В умовах появи нових типів навчальних закладів, створених релігійними громадами, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів» від 02.07.2015 р. № 498-VIII, виникає необхідність взаємодії працівників цих закладів з педагогічними працівниками державних закладів освіти, які володіють досвідом організації педагогічної діяльності на засадах духовно-моральних цінностей.

Ірина Леонідівна зазначила, що актуальність питання, винесеного на розгляд, зумовлюється підтримкою на державному рівні співпраці закладів освіти й релігійних громад у зв’язку з відзначенням в Україні 500-річчя Реформації відповідно до Указу Президента України № 357/2016 від 26.08.2016 р. «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 935-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації», листа Міністерства освіти і науки України від 23.02.2017 р. № 1/9-100 «Щодо відзначення в Україні 500-річчя Реформації».

Науково-освітня співпраця Лабораторії з Інститутом відбувається на основі експериментальної апробації магістерської програми підготовки магістрів спеціальності «Науки про освіту» (спеціалізація «Християнська педагогіка у вищій школі»), де перевага надається практичній підготовці, розвитку загальних та формуванню професійних компетентностей та полягає в:

  • реалізації пріоритетних напрямів спільної діяльності (наукова, освітня, організаційна, методична);
  •  започаткуванні спільних проектів і наукових досліджень у галузі християнської педагогіки, розробленні стандарту підготовки фахівців у галузі християнської педагогіки у вищій школі;
  •  проведенні міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, наукових і науково-освітніх проектів та просвітницьких заходів;
  •  залученні фахівців Інституту для проведення семінарів і тренінгів для студентів магістратури УМО, а також для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів предметів духовно-морального спрямування, що проводяться на базі  ЦІППО;
  •  організації стажування викладачів, наукових співробітників Інституту на базі УМО;
  •  проведені зустрічей викладачів, вчених, керівників УМО та Інституту з метою обміну досвідом підготовки фахівців у галузі християнської педагогіки;
  • сприянні організації та вдосконаленню практичної підготовки студентів, організації спільних експериментальних науково-методичних і педагогічних майданчиків;
  •  взаємному впровадженні наукових та науково-методичних розробок лабораторії та Інституту в практику підготовки майбутніх фахівців з християнської педагогіки.

У результаті цієї співпраці проведено 39 спільних заходів, зокрема: 16 конференцій, 9 круглих столів, 11 семінарів та 3 форуми, розроблено 2 програми, 2 посібники та 1 підручник, надруковано 13 статей у наукових виданнях України, відбувається співпраця з громадськими організаціями, проводиться профорієнтаційна робота.

Комісія позитивно оцінила результати науково-освітньої співпраці. Член комісії − Катюк Ярослава Леонідівна, зокрема, наголосила на доцільності продовження й розширення співпраці Лабораторії та Інституту і спрямування її на утвердження духовних засад діяльності вищої школи в Україні й підготовки фахівців з християнської педагогіки для нових типів шкіл, заснованих різними конфесіями.