ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

20 квітня 2017 року проведено чергове засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», на якому розглядалося питання «Про діяльність лабораторії психології професіоналізму (на громадських засадах) УВУПО (спільно з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти)». Засідання розпочалося зі вступного слова Олени Миколаївни Отич – доктора педагогічних наук, професора, голови науково-методичної ради, проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, яка привітала членів ради з початком роботи й оголосила порядок денний.

Доповідач: Олена Іванівна Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ЦІППО, керівник лабораторії психології професіоналізму (на громадських засадах) УВУПО (спільно з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти) представила результати діяльності лабораторії. Положення про спільну лабораторію психології професіоналізму затверджено 01.10.2014 р. рішеннями вчених рад ДВНЗ «УМО» та вченої ради РОІППО. Координатор проекту Т. М. Гавлітіна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи РОІППО. НДР лабораторії здійснюється за темою «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти» (дослідно-експериментальна робота регіонального рівня у межах спільної лабораторії психології професіоналізму ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 2016−2019 рр., наказ Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 08.07.2016 р.). Експериментальною базою дослідження є Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Здолбунівський районний методичний кабінет, Костопільський методичний кабінет відділу освіти Костопільської райдержадміністрації, Здолбунівська гімназія, Білашівський НВК ЗОШ І−ІІІ ст., ДНЗ Дерманський НВК І ст. – гімназія, Костопільський район, Костопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Звіздівська ЗОШ І−ІІІ ст.

Олена Іванівна окреслила мету, завдання та напрями діяльності лабораторії, а також представила об’єкти  впровадження результатів експериментальної роботи.

Комісія позитивно оцінила та схвалила результати проміжного звіту діяльності лабораторії. Член комісії – Ірина Леонідівна Сіданіч, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП наголосила, що апробований у дослідженні методичний інструментарій сприятиме ефективному моніторингу процесу та результатів розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти. Розроблені за результатами дослідження методичні рекомендації щодо розвитку професіоналізму педагогічних працівників впроваджуватимуться в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти України.

Другим на порядку денному розглянуто питання про удосконалення критеріїв оцінювання наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти, яке висвітлила Науменко Анна Степанівна, секретар науково-методичної ради по роботі із закладами ППО, завідувач відділу науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО. Членами науково-методичної ради розглянуто та затверджено попередньо опрацьовані критерії до кожної з номінацій конкурсу.

Третє питання: розгляд матеріалів, поданих до науково-методичної ради. Начальник редакційно-видавничого відділу Яніна Йосипівна Васильченко представила на розгляд:

  • «Комплекс психодіагностичних методик дослідження професіоналізму педагогічних працівників» (навчально-методичне видання), уклад.: О. І. Бондарчук, Т. М. Гавлітіна, Л. М. Смольська, В. М. Вронська. Доповідач −  Олена Іванівна Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ЦІППО;
  • «Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 “педагогічна освіта”»: збірник робочих навчальних програм: навч. метод. вид. / за заг. ред. проф. Т. М. Сорочан, наук. ред., упоряд.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. Доповідач −  Вікторія Вікторівна Сидоренко, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО.

Обидва видання було схвалено.

Науково-методична рада заслухала також звіт керівника лабораторії християнської педагогіки та психології УВУПО (на громадських засадах) про виконання рішень НМР щодо організації діяльності зазначеної лабораторії.

На завершення засідання науково-методичної ради Олена Миколаївна оголосила питання, що будуть обговорюватися на наступному засіданні та побажала подальшої плідної творчої співпраці.