ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УМО

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УМО

17 листопада 2021 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка, відбулося планове он-лайн засідання Вченої ради Університету.

Присвоєно вчене звання професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту доктору педагогічних наук, доценту Сидоренко Вікторії Вікторівні; присвоєно вчене звання професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти доктору педагогічних наук, доценту Сіданіч Ірині Леонідівні; присвоєно вчене звання доцент кафедри професійної та вищої освіти кандидату педагогічних наук Купрієвич Вікторії Олександрівні; присвоєно вчене звання доцент кафедри професійної та вищої освіти кандидату історичних наук Отамась Інні Григорівні.

Затверджено звіти про результати виконання завершених науково-дослідних робіт: кафедри психології управління ЦІПО на тему «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Олена Бондарчук) та кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти на тему: «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Ірина Сіданіч).

Вченою радою схвалено ініціативу кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва) та кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін відокремленого структурного підрозділу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (завідувач – кандидат політичних наук, доцент Андрій Єрмоленко) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо створення інноваційного віддаленого кластеру «Електроімпульс» з метою проведення педагогічного експерименту регіонального рівня за темою: «Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (жовтень 2021 – грудень 2024 рр.).

Затверджено план-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2022 р.; склад разових спеціалізованих рад по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» – Геннадія Анатолійовича Шкури, Зої Анатоліївни Дмитрук, Валерії Миколаївни Докторович, за спеціальністю 053 «Психологія» – Любомири Валеріївни Тягур, за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – Костянтина В’ячеславовича Супруна.

Затверджено ряд внутрішніх нормативних документів.