ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

21 лютого 2024 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка, відбулося планове засідання Вченої ради Університету.

На початку засідання голова Вченої ради Микола Кириченко вручив подяки Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України за активну діяльність спрямовану на захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки та з нагоди 70-річчя університету.

Присвоєно вчене звання доцент кафедри професійної і вищої освіти кандидату педагогічних наук Ірині Володимирівні Тарасюк.

Вченою радою обговорено стан фінансового забезпечення університету та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг. Ухвалено річний фінансовий звіт за 2023 рік та фінансовий план на 2024 рік.

На плановому засіданні Вченої ради підведено підсумки та схвалено звіти за 2023 р.: «Про освітню та міжнародну діяльність ДЗВО «УМО» – проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктора педагогічних наук, професора Наталії Муранової; «Про наукову роботу та цифровізацію ДЗВО «УМО» – проректора з наукової роботи та цифровізації, кандидата історичних наук, доцента Інни Отамась; «Про організаційну та адміністративно-господарську роботу ДЗВО «УМО» – проректора з адміністративно-господарської діяльності Дмитра Стецюка.

Затверджено Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»; Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція), теми дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктор філософії.

Внесено зміни до редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти»: серія «Соціальні та поведінкові науки»; серія «Управління та адміністрування»; серія «Педагогічні науки».

Рекомендовано до друку методичний порадник «Проєктування і дизайн плану професійної трансформації» (автор – О.В. Просіна); спецкурс «Менеджмент консалтингової діяльності в закладі освіти» (автор – В.В. Драгунова); робочий зошит «Інновації та експериментування в навчанні: робочий зошит для слухачів курсів підвищення кваліфікації» (автори – М.І. Скрипник, Т.С. Кравчинська, Н.П. Волинець); робочий зошит Наука про навчання в електронну еру, або Шкільна дошка за/проти "цифри"» (автори – М.І. Скрипник, Т.С. Кравчинська, Н.П. Волинець).