ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УМО

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УМО

10 листопада 2021 року відбулося онлайн-засідання Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (далі – Рада) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України під головуванням Голови ради, проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової.

Відповідно до порядку денного Голова Ради Наталія Муранова проінформувала «Про реалізацію політики забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2021 році», визначивши основні показники і складові політики якості.

Секретар Ради, методист вищої категорії відділу моніторингу якості вищої освіти Олена Пасічник доповіла «Про дотримання принципів прозорості та публічності освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти», зазначивши, що Університет виконує норми законодавства України в частині прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти, забезпечення відкритості та прозорості акредитаційного процесу, доступу до публічної інформації тощо. Олена Пасічник наголосила про важливість постійного моніторингу структурними підрозділами інформаційного простору Університету на предмет об’єктивності та актуальності публічної інформації за напрямами діяльності на сайті закладу освіти та надала суттєві рекомендації.

Під час засідання Голова комісії з рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту Оксана Дубініна доповіла «Про результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології за 2020 - 2021 навчальний рік», окресливши найважливіші критерії рейтингу та запропонувала внести зміни у відповідні внутрішні нормативні документи Університету. 

Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти Світлана Грицай проголосила промову на тему«Про реалізацію політики міжнародного співробітництва ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в рамках європейської інтеграції освітньої діяльності», розкривши особливості реалізації політики міжнародного співробітництва Університету в контексті визначеної проблеми; представила систему індикаторів оцінювання інтернаціоналізації в сфері освітньої й науково-дослідної діяльності.

Обговорено, ухвалено та рекомендовано до розгляду на засіданні Вченої ради Університету наступні проекти документів:

  • План-графік аудитів структурних підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2022 рік;
  • План-графік моніторингу процесів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • План опитувань ключових стейкхолдерів ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Положення про організацію методичної роботи на кафедрах ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Також обговорено та уточнено процедуру повідомлення структурних підрозділів щодо оновлення розміщених на офіційному сайті Університету внутрішніх нормативних документів.