ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ ЦІПО НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ ЦІПО НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в умовах воєнного стану продовжує належно працювати на освітньому фронті у сфері професійного розвитку педагогів України.

26 травня 2023 року в Інституті відбувся черговий випуск слухачів з курсів підвищення кваліфікації.

Навчання успішно завершили 104 особи з числа керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи освіти України за темами:

  • «Інноваційний менеджмент та педагогіка партнерства в закладах позашкільної освіти» – 25 осіб. Куратор-тьютор: Олена Коврига, доцент кафедри менеджменту освіти та права;
  • «Інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти (на базі ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»)» – 48 осіб. Куратор-тьютор: Людмила Кондратова, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • «Керівники, методисти, психологи, соціальні педагоги системи освіти» – 31 особа. Куратор-тьютор: Олена Прокопенко, старший викладач кафедри психології управління.

Реалізація навчальних планів здійснювалася за допомогою технологій дистанційного навчання із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових платформ, хмарних сервісів тощо. На заняттях панувала атмосфера взаєморозуміння, толерантності, наукового пошуку та креативності, що сприяло забезпеченню результативності курсів підвищення кваліфікації. Учасники курсів із захопленням та натхненням працювали на заняттях, удосконалювали вміння й навички та долучалися до різноманітних освітніх заходів.

Підсумком навчання на курсах став публічний захист випускних робіт, на якому слухачі гідно презентували потужні творчі проєкти, практико-орієнтовані роботи, що стосувалися актуальних проблем сьогодення. Представлені матеріали та жвава дискусія засвідчили високий рівень підготовки слухачів.

По завершенню навчання слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Вітаємо слухачів та їх наукових керівників з успішним завершенням навчання на курсах підвищення кваліфікації та бажаємо нестримної енергії, наснаги і високих професійних досягнень на науково-дослідній ниві!

Спокою, миру і благополуччя!