ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ЛІДЕРІВ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ «ВІДКРИТА ОСВІТА У СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  01-02.10.2019 року)

ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ЛІДЕРІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ «ВІДКРИТА ОСВІТА У СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 01-02.10.2019 року)

Напередодні Дня працівників освіти відбувся міжнародний захід, який об'єднав освітянську спільноту, громадські організації, вищі органи державної влади України — Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань». Захід був зініційований ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України для обговорення актуальних питань функціонування і розвитку відкритої післядипломної освіти та освіти дорослих у суспільстві знань, обміну досвідом і кращими освітніми практиками, визначення пріоритетів наукового пошуку з питань цифровізації післядипломної освіти тощо.

Організаторами Міжнародного форуму виступили: Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Консорціум закладів післядипломної освіти України, Український відкритий університет післядипломної освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ДУО «Академія післядипломної освіти (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Фундація «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації» (м. Бидгощ, Республіка Польща), Бухарський державний медичний інститут імені Абу Алі ібн Сіно (м. Бухара, Республіка Узбекистан), Азербайджанський державний педагогічний університет.

Мета Міжнародного форуму: об’єднання зусиль фахівців із теорії і практики післядипломної освіти та освіти дорослих, державних, політичних і громадських діячів у вирішенні стратегічних завдань розвитку системи післядипломної освіти в європейському і світовому освітніх просторах; визначення напрямів майбутньої освітньої і наукової співпраці з проблем андрагогіки і технологій освіти дорослих, актуальних питань академічної мобільності науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти.

На Форум було зареєстровано понад 300 учасників, із них – 90 керівників закладів освіти, у тому числі понад 70 докторів наук, професорів, 94 кандидатів педагогічних наук, доцентів, старших наукових співробітників, 90 педагогічних працівників і аспірантів.

Міжнародний Форум включав науково-практичну конференцію «Відкрита освіта у суспільстві знань», семінар-практикум із питань діяльності Українського відкритого університету післядипломної освіти, виставку інноваційних доробків закладів післядипломної освіти та ряд інших заходів.

Онлайн-трансляція  заходу відбулась на каналі   YouTube, сторінках Facebook кафедр і структурних підрозділів ДЗВО  «Університет менеджменту освіти» : http://umo.edu.ua/forum2.

Урочисто відкрив роботу Міжнародного форуму, бажаючи його учасникам творчої і плідної співпраці на благо України, Віктор Олійник, Президент Консорціуму закладів післядипломної освіти, Голова Ради ректорів Українського відкритого університету післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України.

Із вітальним словом до учасників Форуму звернувся Володимир Луговий, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, перший віце-президент НАПН України.

Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії, професор, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, привітав лідерів післядипломної освіти, агентів освітніх змін та суспільних реформ.

Перша дискусійна панель науково-практичної конференції «Відкрита освіта у суспільстві знань» розпочалась із доповіді Миколи Кириченка, ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», на тему «Інноваційний потенціал Університету менеджменту освіти у відкритому глобалізованому інформаційному суспільстві». Було представлено напрями розвитку післядипломної освіти у відкритому глобалізованому інформаційному суспільстві, зокрема: забезпечення безперервності освіти, навчання регіональних тренерів Нової української школи, координація зусиль Університету у вирішенні актуальних проблем модернізації освіти із Міністерством освіти і науки України, інститутами та відділеннями НАПН України, іншими освітянськими інституціями та громадськими організаціями,  створення сучасного освітнього середовища тощо.

Олег Спірін, проректор із цифровізації освітньо-наукової діяльності ДЗВО «УМО», член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, презентував учасникам Форуму модель інформаційно-аналітичної підтримки в Українському відкритому університеті післядипломної освіти.

Тенденції, проблеми, перспективи післядипломної педагогічної освіти регіону в умовах децентралізації, співпрацю з об'єднаними територіальними громадами охарактеризував у своїй доповіді Петро Олешко, ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент.

На Форумі презентовано закордонний досвід лідерів післядипломної освіти. Із науковими доповідями виступили: Заманов Асаф Огли, проректор з науки та інновацій Азербайджанського державного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук професор (Азербайджанська Республіка) із доповіддю «Безперервна освіта в інформаційному суспільстві: реалії, перспективи»; доктор Катажина Бохенська-Влостовська, ректорка Вищої школи суспільних наук Pedagogium (м.Варшава, Республіка Польща) із доповіддю «Активне навчання та планування процесів В-Learning у навчанні дорослих: аналіз методів та ефективності на основі авторських методичних рішень»; Курбанова Гулноз Негматівна, завідувачка кафедри педагогіки, психології та мов Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно, кандидатка педагогічних наук, доцентка (м. Бухара, Республіка Узбекистан) із доповіддю «Розвиток професійного мислення фахівців медичної галузі засобами педагогічного спілкування в умовах неперервної освіти».

Під час першої дискусійної панелі науково-практичної конференції «Відкрита освіта у суспільстві знань» підписано Угоду про співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  та Вищою школою суспільних наук Pedagogium (м. Варшава, Республіка Польща). Проведено брифінг для представників ЗМІ.

Друга дискусійна панель розпочалася науковою доповіддю Наталії Гончаренко, заступниці директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидатки психологічних наук. Було окреслено питання нормативно-правового регулювання післядипломної педагогічної освіти в умовах реформ.

Андрій Монастирний, ректор ДУО «Академія післядипломної освіти», кандидат фізико-математичних наук, доцент (Республіка Білорусь) презентував досвід Республіки Білорусь щодо розвитку цифрових технологій та мережевої взаємодії у додатковій педагогічній освіті.

Проблемі менторства як провідного принципу підготовки здобувачів вищої освіти за дистанційною формою навчання у приватних закладах освіти Південно-Африканської Республіки присвячено виступ Йоханнеса Малєрбе, доктора теософських наук, проректора з академічної роботи Південно-Африканської теологічної семінарії (м. Преторія, Південно-Африканська Республіка).

Під час Форуму відбувся семінар-практикум із питань діяльності Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО). Тамара Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор, представила електронну платформу УВУПО, ознайомила із віртуальними кафедрами, що входять до її складу, розкрила особливості навчального контенту, окреслила систему управління навчанням дорослих в умовах відкритої освіти. Електронне освітнє середовище УВУПО презентувала Оксана Бойченко, начальник відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти. Авторський курс для різних категорій слухачів запропонувала Марина Скрипник, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, кандидат педагогічних наук.

Учасники Міжнародного форуму лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», визнаючи, що основною цінністю інформаційного суспільства є людина, висловили підтримку реформам і звернулись до освітянської спільноти, громадських організацій, вищих органів державної влади України щодо об’єднання зусиль для вирішення актуальних питань функціонування і розвитку відкритої післядипломної освіти у суспільстві знань, обміну досвідом і кращими освітніми практиками, визначення пріоритетів наукового пошуку із питань цифровізації післядипломної освіти.