ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

22 травня 2024 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту відбувся успішний захист кваліфікаційних випускових робіт здобувачів вищої освіти спеціальностей 073 Менеджмент, освітня програма «Менеджмент оргaнізaцій і aдмініструвaння (зa видaми економічної діяльності)» (група МОБМ-22-Г1); 076 Підприємство та торгівля, освітня програма «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» (група ПТБДМ-22Г1); 051 Економіка, освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» (УПБМ-22-Г1).

Усіх присутніх здобувачів вищої освіти привітали та побажали успішного захисту кваліфікаційних робіт: голова екзаменаційної комісії, доктор економічних наук, професор Геннадій Дмитренко; доктор економічних наук, професор Ірина Саух; доктор економічних наук, профессор Олександр Дацій; завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Тетяна Бурлаєнко; професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», доктор економічних наук Валентина Іванова; професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО»; кандидат економічних наук Оксана Ануфрієва та інші науково-педагогічні працівники, які були присутні на захисті робіт.

Викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, маючи великий професійний досвід, допомогли розкрити потенціал здобувачів вищої освіти щодо їх розвитку в науковій та практичній сфері управління підприємствами та організаціями.

Випускники представили дослідження на актуальні теми сьогодення зі сфери управління та адміністрування в різних галузях економіки України; підприємництва та торгівлі; кадрової політики та умов праці в умовах воєнного ствну тощо. Варто відзначити, що в умовах воєнного стану, відключення світла, перебоїв з електрикою та інтернету, повітряних тривог, внаслідок військових подій, здобувачі вищої освіти змогли вчасно і якісно завершити власні дослідження та достойно презентувати їх на захисті.

Слід зазначити, що у воєнний та післявоєнний періоди суспільство має та буде мати попит на фахівців із економіки, підприємництва та менеджменту, тому, маємо надію, що випускники освітніх програм: «Менеджмент оргaнізaцій і aдмініструвaння (зa видaми економічної діяльності)», спеціальності 073 Менеджмент; «Підприємництво торгівля та біржова діяльність», спеціальності 076 Підприємство та торгівля; «Управління персоналом та економіка праці», спеціальності 051 Економіка займуть достойне місце на сучасному ринку праці та продовжуватимуть своє навчання в аспірантурі ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Вітаємо наших випускників і бажаємо здійснення всіх планів та мрій!

Усе буде Україна!