ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 – МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ»

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 – МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ»

15 листопада 2023 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту відбувся успішний захист кваліфікаційних випускових робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійна програма: «Менеджмент».

Усіх присутніх здобувачів вищої освіти привітали та побажали успішного захисту кваліфікаційних робіт: голова екзаменаційної комісії, доктор економічних наук, професор Геннадій Дмитренко; заступник голови екзаменаційної комісії, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Наталія Муранова; завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Тетяна Бурлаєнко, професор кафедри, доктор економічних наук Валентина Іванова професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент Оксана Ануфрієва та інші члени екзаменаційної комісії.

Випускники представили дослідження на актуальні теми сьогодення зі сфери управління та адміністрування. Варто відзначити, що в умовах воєнного стану, повітряних тривог, внаслідок військових подій здобувачі вищої освіти змогли вчасно і якісно завершити власні дослідження та достойно презентувати їх на захисті.

Викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, маючи великий професійний досвід, допомогли розкрити потенціал студентів щодо їх розвитку у науковій та практичній сфері управління підприємствами та організаціями.

Слід зазначити, що у воєнний та післявоєнний період суспільство має та буде мати попит на фахівців із економіки та менеджменту, тому маємо надію, що випускники освітньо-професійної програми «Менеджмент», спеціальності 073 Менеджмент займуть достойне місце на відповідному ринку праці та продовжуватимуть своє навчання у магістратурі ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Вітаємо наших випускників і бажаємо здійснення всіх планів та мрій!

Все буде Україна!