ВІДПРАВЛЕНА ЗАЯВА НА ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП

ВІДПРАВЛЕНА ЗАЯВА НА ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП

19 квітня 202 року ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було відправлено на розгляд НАЗЯВО, відповідно до плану, заяву на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Призначені терміни проходження акредитації ОП із 05 по 07 травня 2021 року.