ВІДПРАВЛЕНА ЗАЯВА НА ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП "Освітні, педагогічні науки"

ВІДПРАВЛЕНА ЗАЯВА НА ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП "Освітні, педагогічні науки"

23 квітня 202 року ДЗВО "Університет менеджменту освіти" було відправлено на розгляд НАЗЯВО,  відповідно до плану, заяву на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП "Освітні, педагогічні науки" спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Призначені терміни проходження акредитації ОП з 17 по 19 травня 2021 року.