ВІТАЄМО ДИПЛОМАНТІВ КОНКУРСУ НАПН УКРАЇНИ В 2020 РОЦІ

ВІТАЄМО ДИПЛОМАНТІВ КОНКУРСУ НАПН УКРАЇНИ В 2020 РОЦІ

Згідно з Постановою Президії НАПН України № 1-2/4-54 від 18 березня 2021 року «Про підсумки конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2020 році», заслухавши інформацію президента НАПН України В. Г. Кременя про підсумки конкурсу Національної  академії педагогічних наук України на кращі наукові роботи, створені вченими НАПН України в 2020 році, Президія постановила: відзначити Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та нагородити науково-педагогічних працівників.

У номінації «За кращий електронний ресурс (навчального призначення, для підтримки наукових досліджень, управління освітою)»

дипломом І ступеня за web-портал «Український відкритий університет післядипломної освіти»відзначено ректора Кириченка Миколу Олексійовича;директора Центрального інституту післядипломної освіти Сорочан Тамару Михайлівну;заступника директора з дистанційного навчання ЦІПО Карташову Любов Андріївну.

У номінації «За кращу наукову роботу, виконану на підставі договорів про співробітництво (співпрацю) у співавторстві з окремими виконавцями або колективами інших наукових установ, закладів освіти, підприємств та організацій»:

дипломом ІІ ступеня за посібник «Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкти»відзначено Просіну Ольгу Володимирівну, завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО; Швень Ярославу Леонідівну, доцента кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО;

дипломом ІІІ ступеня за навчальний посібник «Основи публічного управління та антикорупційна діяльність»відзначено Карташова Євгена Григоровича, завідувача кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП.

У номінації «За кращий посібник (навчальний, навчально-методичний, практичний) для використання в освітній та інших видах соціальної практики»

дипломом ІІ ступеня за методичний посібник «Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній діяльності» відзначено Спіріна Олега Михайловича,проректора з наукової роботи та цифровізації.

У номінації «За кращий підручник або навчальний комплект для учнів, студентів»

дипломом ІІ ступеня за підручник «Сучасні технології кондитерського виробництва»відзначеноРоманову Ганну Миколаївну, професора кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО.

дипломом ІІІ ступеня за практичний посібник «Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти»відзначено Пуховську Людмилу Прокопівну, професора кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.

У номінації «За кращі аналітичні матеріали, доповіді»

дипломом ІІ ступеня за цифровий інформаційно-аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці» відзначено Сидоренко Вікторію Вікторівну, директора «Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти»; Денисову Анастасію Володимирівну,в.о. заступника директора з навчальної роботи БІНПО; Єрмоленко Андрія Борисовича, завідувача кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО.