ВІТАЄМО СПІРІНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА з присвоєнням почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України»!

ВІТАЄМО СПІРІНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА з присвоєнням почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України»!

 

 

Колектив ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України щиро вітає Олега Михайловича СПІРІНА, проректора з наукової роботи та цифровізації, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України з присвоєнням почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України»!

17 травня 2021 року опубліковано Указ Президента України за № 195 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки». Вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нашого колеги визнано на державному рівні.

О. М. Спірін є провідним науковцем в Україні в галузі інформатизації педагогічної освіти і науки, інформаційної підготовки суб’єктів освітнього процесу. Безпосередній учасник створення нової в Україні наукової спеціальності в галузі педагогічних наук 13.00.10 – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Науковий керівник та виконавець 11 науково-дослідних робіт на замовлення МОН України та НАПН України, зокрема за Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці». За наукового керівництва О. М. Спіріна спроєктовано, розроблено й упроваджено низку електронних освітніх ресурсів навчання та підтримки науково-педагогічних досліджень, серед яких: Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка та Електронна бібліотека НАПН України, створені на базі програмного забезпечення EPrints; Електронне фахове видання в галузі педагогічних наук «Інформаційні технології і засоби навчання» на базі платформи Open Journal Systems, яке індексується міжнародною наукометричною базою даних Web of Science.

О.М. Спірін має вагомий науковий доробок із цитованих праць у понад 2600 джерелах (https://scholar.google.com.ua/citations?user=aM1EJQsAAAAJ&hl=uk): у Google Scholar h-індекс = 32; i10-індекс = 62; у Web of Science h = 3; у Scopus h = 4. У міжнародній групі за напрямом «ICT in education» з понад 500 учених посідає 11-ту позицію в рейтингу за кількістю цитувань.

Здійснює високоякісну науково-експертну діяльність, зокрема, є головою секції «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту» Наукової ради МОН України та головою науково-методичної комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, членом експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук, експертом Національного фонду досліджень України в галузі педагогічних наук, членом (експертом за галуззю науки) об'єднаної Конкурсної комісії з присудження премій Верховної Ради України та іменних стипендій Верховної Ради України молодим ученим – докторам наук, членам Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України.

Пишаємося здобутками Олега Михайловича Спіріна!

Щиро бажаємо йому невпинного наукового зростання, нових досягнень, міцного здоров’я та творчого натхнення!