ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ВІДБУЛАСЯ СЕСІЯ АСПІРАНТІВ

ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ВІДБУЛАСЯ СЕСІЯ АСПІРАНТІВ

З 12 по 18 лютого 2024 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася сесія здобувачів (третього) рівня вищої освіти - докторів філософії І курсу, які продовжили опанування освітньо-наукових програм за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки; 053 Психологія; 281 Публічне управління та адміністрування.

Насиченим видався тиждень, крім основних занять за розкладами, аспіранти в рамках Школи молодого науковця долучились до методичного семінару «Алгоритм підготовки дисертаційної роботи: раціональні кроки та потенційні перешкоди», на якому виступила доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Оксана Боднар.

Організацію освітнього процесу забезпечили: Дякуємо нашим неперевершеним викладачам: Валентина Балахтар, доктор психологічних наук, професор; Галина Бережна, кандидат економічних наук, доцент; Олена Бондарчук, доктор психологічних наук, професор; Андрій Гусєв, кандидат психологічних наук, доцент; Віра Драгунова, кандидат педагогічних наук, доцент; Тамара Іванова, доктор наук з державного управління, професор; Володимир Івкін, кандидат психологічних наук, доцент; Яніна Казюк, доктор наук з державного управління, професор; Любов Карташова, доктор педагогічних наук, професор; Оксана Ковтун, кандидат наук з державного управління, доцент; Людмила Кондратова, кандидат педагогічних наук, доцент; Юрій Мельник, кандидат юридичних наук; Алла Москальова, кандидат психологічних наук, доцент; Інна Отамась, кандидат історичних наук, доцент; Зоя Рябова, доктор педагогічних наук, професор; Петро Саух, доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України; Тамара Сорочан, доктор педагогічних наук, професор; Олег Спірін, доктор педагогічних наук, професор; Яна Сухенко, кандидат психологічних наук, доцент; Антоніна Шмагун, кандидат наук з державного управління.

Навчання успішно триває!