ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

14 лютого 2019 року проведено засідання Науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Відкрив засідання та звернувся із вітальним словом до учасників засідання В.А. Гладуш.

На засіданні розглянуто низку робочих питань:

1. Про започаткування Всеукраїнського експерименту «Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж» (2018-2024) на базі КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» (науковий керівник Л.Г. Кондратова). Доповідачі: В.А. Ружицький, директор КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічних коледж», кандидат педагогічних наук. Л.Г. Кондратова, доцент кафедри відритих освітніх систем та ІКТ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

У ході розгляду даного питання схвалено програму першого етапу досліднo-експериментальної роботи і рекомендовано висвітлювати проміжні результати експерименту в педагогічній пресі та відкритих мережевих спільнотах, залучати до участі у науково-методичних заходах в рамках Всеукраїнського експерименту науково-педагогічних працівників ЦІПО та фахівців Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти».

2. Про організацію електронного ділового листування та етикет ділової комунікації у відкритому інформаційно-освітньому просторі. Доповідач: В. В. Супрун, заступник голови науково-методичної ради, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, кандидат економічних наук, доцент.

Рекомендовано структурним підрозділам УМО, обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти ознайомитись з інформаційними матеріалами про організацію електронного ділового листування та етикет ділової комунікації у відкритому інформаційно-освітньому просторі , що будуть розміщені на сайті Університету, УВУПО та у ЗМІ.

3. Про вимоги щодо підготовки наукових, навчальних та методичних публікацій. Доповідач: Я. Й. Васильченко, начальник редакційно-видавничого відділу.

Я. Й. Васильченко презентувала загальні вимоги щодо науково-методичних видань, затверджених МОН України, а також вимоги до наукових статей для публікації у фахових виданнях ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та у Міжгалузевому науково-освітньому журналі «Післядипломна освіта в Україні». Розглянуто Порядок рецензування наукових статей, що друкуються у збірниках наукових праць ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

4. Розгляд матеріалів, поданих до науково-методичної ради. Доповідач: Я.ЙВасильченко, начальник редакційно-видавничого відділу.

За наслідками розгляду даного питання членами Науково-методичної ради одноголосно рекомендовано до друку:

-Біобібліографічний покажчик «Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог: біобібліографічний покаж. : наук.-інформ. вид. / упоряд. і наук. ред. О. М. Отич ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — Київ : ЮСТОН, 2019»;

-Монографію «Горизонт духовності виховання: колективна монографія /The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена Отич. Вільнюс: Žuvėdra, 2019. — 350 с.».

В обговоренні питань порядку денного прийняли участь Г.М. Тимошко, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент; М.І. Скрипник, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; І.Л. Сіданіч, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент; М.В. Соловей, проректор з навчальної роботи Хмельницького ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент; Н.В. Верченко, вчений секретар БІНПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат біологічних наук, доцент; О.Д. Барабаш, проректор з наукової роботи Івано-Франківського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент; О.В. Пастовенський, проректор з науково-методичної роботи Житомирського ОІППО, доктор педагогічних наук.

Дякуємо шановним колегам за плідну співпрацю!