ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

19 лютого 2020 р. відбулося чергове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти». На початку засідання ректор Університету М. О. Кириченко вручив почесну грамоту та подяку за результати експериментальної роботи в закладах професійно-технічної освіти доктору педагогічних наук, професору Ларисі Миколаївні Сергеєвій.

На порядку денному розглянуто питання:

  1. Про хід та проміжні результати виконання науково-дослідних робіт.

Доповідачі: керівники науково-дослідних робіт - доктор психологічних наук, професор Олена Іванівна Бондарчук; доктор педагогічних наук, професор Зоя Вікторівна Рябова.

У 2019 р. в УМО здійснюються 2 науково-дослідні роботитерміном виконання з січня та лютого 2017 р. по грудень 2021 р. на теми:

  • «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (РК 0117U006772, 2017-2021 рр.). Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Олена Іванівна Бондарчук.
    • «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (РК 0117U002378). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Зоя Вікторівна Рябова.

Вченою радою відзначено актуальність напрямів досліджень наукових шкіл ДЗВО "УМО", затверджено положення «Про порядок переведення, відрахування та поновлення  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії», рекомендовано до друку монографію «Теорія і практика моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» (автор – Ірина Вікторівна Гириловська, кандидат педагогічних наук). У ній презентується авторська концепція моніторингу, процесуальна модель моніторингу, механізми та організаційно-педагогічні умови його проведення; методичні рекомендації «Мануал до атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія»» (автори - П. В. Лушин, Я. В. Сухенко, С. О. Хілько, С. В. Шевченко), які відображають стратегію реалізації потенціалу академічної автономії закладу вищої освіти, створення умов для проектування та втілення індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія»; фахове видання - збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11(40) (серія «Соціальні та поведінкові науки», серія «Педагогічні науки»).