ЗАВЕРШЕНО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ УМО ЗА СПЕЦКУРСОМ «ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»

ЗАВЕРШЕНО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ УМО ЗА СПЕЦКУРСОМ «ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»

З 11 травня по 17 червня 2022 року за ініціативи та підтримки проректорів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Олега Спіріна та Наталії Муранової науково-педагогічними працівниками кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту підвищення кваліфікації організовано і проведено навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету за спецкурсом «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання» (30 годин / 1 кредит ЄКТС).

Навчання було здійснено з метою забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Університеті при організації дистанційного та змішаного навчання здобувачів вищої освіти на виконання заходів із реалізації Концепції цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021-2023 роки.

Тренерам спецкурсу, доцентам кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту підвищення кваліфікації Світлані Антощук, Наталії Гущиній та Людмилі Кондратовій вдалося створили сприятливу атмосферу для продуктивного навчання та плідної співпраці. Протягом шести тижнів слухачі спецкурсу вдосконалювали інноваційно-дослідницьку та цифрову компетентності. У результаті, кожен працівник розробив власний електронний освітні ресурс на корпоративній платформі Google Classroom ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

За умову успішного завершення спецкурсу «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання» та виконання практичних завдань, працівники Університету отримали відповідні сертифікати.

Вітаємо всіх колег, які завершили навчання з чудовими здобутками!

Тримаємо освітній фронт та впевнено наближаємо нашу перемогу!