Завершився перший етап курсів підвищення кваліфікації  трьох груп керівних кадрів закладів загальної середньої освіти

Завершився перший етап курсів підвищення кваліфікації трьох груп керівних кадрів закладів загальної середньої освіти

Кафедра державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України розпочала роботу з підвищення кваліфікації 3-х груп керівників закладів загальної середньої освіти. З 22  по 26 січня 2018 року  перший етап курсів ПК відбувся для двох груп – керівних кадрів ЗСО з управлінської діяльності (куратор-тьютор – доц. Зінчук Н.А.) та директорів (заступників директорів, резерву директорів) експериментальних закладів ЗСО з питань упровадження освітніх інновацій та профільного навчання (куратор-тьютор – доц. Любченко Н.В.). З 29 січня по 2 лютого2018 року на першому етапі курсів проведено підвищення кваліфікації групи директорів гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів (куратор-тьютор – доц. Любченко Н.В.). Нова українська школа та сучасний керівник закладу загальної середньої освіти: виклики та перспективи розвитку – це питання є стрижневим в науково-дослідній роботі кафедри ДСМО в контексті визначеного Концепцією «Нова українська школа» компонента «Сучасна система управління та адміністрування шкіл». При створенні робочих навчальних планів підвищення кваліфікації керівних кадрів загальної середньої освіти враховувалися їхні професійні потреби. Під час курсів професором кафедри ДСМО Клокар Наталією Іванівною, доктором педагогічних наук, професором, проведено лекцію «Компетентнісний підхід як сучасна парадигма освіти», відбулося обговорення тем: «Психологічне забезпечення реалізації Концепції Нової української школи: виклики сьогодення (проф. Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор), «Правове забезпечення освітніх змін в Україні» (проф. Дей Марина Олександрівна, канд. юридичних наук, доцент), «Державно-громадське партнерство в управлінні загальною середньою освітою» (доцент Синенко Світлана Іванівна, канд. пед. наук, доцент); «Хмарні сервіси для використання в освітньому процесі Нової української школи» (доцент Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук); доцентами кафедри ДСМО, кандидатами педагогічних наук Любченко Надією Василівною та Зінчук Наталією Анатоліївною проведено спецкурси з актуальних питань професійного розвитку керівників шкіл, а також проведено навчання слухачів для організації роботи на дистанційному етапі курсів у веб-середовищі.

«Реформа української середньої освіти – це проектування майбутнього нашої країни, адже саме школа формує мислення абсолютної більшості наших дітей, які візьмуть на себе керівництво державою та відповідальність за її економіку» – ця думка Міністра освіти і науки Л. М. Гриневич була лейтмотивом роботи слухачів на семінарі-практикумі, який відбувся на базі Міністерства освіти і науки України. Під час зустрічі із заступником директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Сергієм Дятленком обговорено актуальні питання впровадження Концепції Нової української школи у векторах оновлення змісту освіти, професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів, нового освітнього середовища.

Слухачі курсів відвідали Ліко-школу (директор – Олена Кухаревська) – школу, діяльність якої спрямована на різноманітне навчання дитини з максимальним рівнем комфорту. У цьому закладі діти з першого класу вивчають декілька іноземних мов, розвивають свої інженерні здібності, відвідують заняття з кінного спорту, тенісу, гімнастики. Спілкування керівників з адміністрацією цього закладу, відвідування занять дітей та огляд навчальних кабінетів закладу, на думку слухачів курсів підвищення кваліфікації, є корисним для подальшої співпраці та вивчення моделі державно-приватного партнерства на прикладі Ліко-школи.

Група керівників гімназій, навчально-виховних комплексів відвідала «Навчально-виховний комплекс «Ерудит» дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – школа І ступеня – гімназія» Солом'янського району Києва. Відбулася зустріч слухачів з його директором Олександром Михайловичем Перехейдою, кандидатом філософських наук, а також з педагогами та учнями школи. У закладі, який створений у 1997 році та набув нового імпульсу в новому приміщенні у вересні 2017 року, слухачі курсів познайомилися з авторською моделлю адаптації учнів до навчання в режимі повного дня, єдиної системи навчальної та позаурочної діяльності. Директорами закладів ЗСО відзначено, що саме такий заклад є прикладом реалізації державної освітньої політики в умовах реформування загальної середньої освіти, тому що у закладі створена сучасна матеріально-технічна і науково-методична бази: навчальні кабінети обладнані мультимедійними засобами навчання, комп’ютерний клас має сучасну офісну техніку, бібліотека гімназії забезпечена необхідною навчальною, методичною, довідковою, художньою літературою та електронними засобами навчання.

З метою вивчення запитів керівників закладів загальної середньої освіти проведено анкетування слухачів, які продовжать свою роботу на дистанційному та третьому очному етапах курсів підвищення кваліфікації.