ЗНАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

ЗНАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

24 березня 2017 р. у ДНЗ «Професійний ліцей міста Українки» Київської області (директор Тетяна Макеєва) відбувся науково-практичний семінар з теми: «адаптація до нових підходів у суспільному розвитку і трансформування в їх новий зміст професійного навчання».

Перед педагогічними працівниками виступила науковий керівник експериментального педагогічного майданчика, доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України).

Учасники семінару зупинилися на позитивних тенденціях, які відбуваються у реформуванні освітньої галузі, реалізації Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, окремо,
розділу ІІІ«Розвиток людського капіталу», підрозділу 8. «Модернізація професійно-технічної освіти» та розглянули визначені праксіологічні засади управління розвитком професійного навчального закладу, ознайомилися із працею видатного польського філософа, впливового польського мислителя Таде́уша Мар'я́на Котарбі́ньського «Traktat o dobrej robocie» (переклад «Трактат о хорошей работе» (1975).