Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій

Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій

Автор: О.О.Нежинська

Рік: 2010

Сторінок: 48

Навчально-методична розробка присвячена висвітленню одного з пріори-тетних напрямів психолого-педагогічної діяльності — проблемі визначення, фор-мування та розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій. Роз-робка містить навчально-тематичний план, програмний зміст, інформаційні мате-ріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, питання для само-контролю та список використаної й рекомендованої літератури.

Призначена для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, слухачів очно-дистанційної форми навчання — керівників освітніх організацій, практичних психологів у системі післядипломної педагогічної освіти, для студентів різних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться ґендерною проблематикою.