Круглий стіл «Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія закладу професійної освіти (у рамках роботи Десятої Міжнародної виставки освітян «Сучасні заклади освіти – 2019»)»

(м. Київ, 14 березня 2019 р, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО).

Організатор заходу – кафедра професійної та вищої освіти і права ЦІПО спільно з Криворізьким професійним гірничо-технологічним ліцеєм. Учасники: заступники директорів, методисти, викладачі і майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти. У роботі круглого столу взяли участь близько 100 педагогічних працівників та науковців. Модератор – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва.

У роботі круглого столу взяли участь: академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Н. Г. Ничкало; кандидат педагогічних наук, докторант, заступник директора Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Т. І. Стойчик; кандидат педагогічних наук, викладач-методист Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості І. В. Тарасюк; старший викладач кафедри професійної та вищої освіти і права ЦІПО В. О. Купрієвич.

Питання, розглянуті на засіданні:

– організація внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та створення інноваційного освітнього середовища закладу професійної освіти;

– забезпечення підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

– сучасні підходи до створення якісного навчально-методичного забезпечення;

– соціальне партнерство: технології взаємодії;

– впровадження компетентнісного підходу у практику освітньої діяльності ЗП(ПТ)О.

За результатами проведення круглого столу винесено ухвалу. Всі інновації та передовий досвід освітян України будуть використані в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації ЦІПО.