Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби системи освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова Українська школа»

(м. Київ, 31 жовтня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»).

Захід організовано кафедроюпсихології управління ЦІПО спільно з відділом психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». У роботі семінару взяли участь 150 науковців, освітян-практиків, директорів і заступників директорів закладів освіти, практичних психологів, 13 молодих учених та 22 студенти.

На семінарі виступили: Н. І. Клокар – перший проректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, яка, користуючись нагодою, передала спеціальним учасникам семінару (директори, практичні психологи закладів освіти Прилуцького району, районний методичний кабінет (РМК) відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації Чернігівської області) примірник Договору про співпрацю УМО з РМК, підписаний збоку УМО ректором ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктором філософії, професором, членом-кореспондентом Академії наук вищої освіти України М. О. Кириченком;

Т. М. Сорочан – директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор;

О. В. Флярковська – начальник відділу психологічного супроводу та соціально педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук.

На пленарному засіданні з доповідями виступили 8 науково-педагогічних працівників.

У межах семінару проведено тематичні майстер-класи:

•       «Користування психодіагностичною методикою MOXO» (інноваційна діагностична методика для виявлення синдрому / розладу дефіциту уваги та гіперактивності, розладів, що його супроводжують) (Д. А. Петрик, «NekotesMOXOinUkraine»).

•       «Профілактика булінгу у дитячих колективах відповідно до вікових особливостей» (Е. В. Воронцова, науковий співробітник відділу проектного управління, практичний психолог, спеціаліст вищої категорії).

•       «Емоційно-вольовий самоконтроль та здатність до саморегуляції поведінки» (О. С. Черниш, психолог в галузі розвитку емоційного інтелекту, корекції невротичних розладів, наслідків психологічної травми та проблем розвитку особистості, керівник громадської організації «Центр сучасної психології «Міррада»).

•       «Булінг як наслідок травматизації особистості» (Л. Є. Киричук, науковий співробітник МАН України, гештальт-терапевт, психолог вищої категорії-методист, тренер-консультант).

•       «Профілактика професійного стресу та «вигорання» у контексті забезпечення психологічного благополуччя вчителів» (Н. І. Пінчук, доцент кафедри психології управління ЦІПО, кандидат психологічних наук, доцент).

Підсумки обговорення доповідей, виступів, активна робота майстер-класів засвідчили актуальність і корисність проблематики семінару для освітньої галузі і, як наслідок, для створення сприятливих психологічних умов реалізації Концепції Нової української школи.