Освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи»

(м. Київ, 09 квітня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО).

Ініціатором проведення освітнього коворкінгу виступила кафедра філософії і освіти дорослих ЦІПО. Тематичними партнерами – Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», міський методичний центр м. Львова. Захід проводився в режимі телемосту Київ-Львів-Чернівці.

Тематика освітнього коворкінгу об’єднала представників із 19 областей України. Було подано 223 заявки, зареєстровано під час онлайн-трансляції освітнього коворкінгу понад 2369 переглядів (канал YouTube Віртуальної кафедри андрагогіки ЦІПО, сторінки Facebook).

Формат освітнього коворкінгу дав можливість використати гнучку організацію робочого простору учасників, елементи майстер-класів, мозковий штурм, роботу в групах, думки експертів, відео-чат, телеміст, відео-скрайбінги, інфографіку. Під час заходу з експертами працювали 3 коворкінг-групи, зокрема методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), слухачі тематичних курсів підвищення кваліфікації на базі міського методичного центру м. Львів.

Професійний розвиток педагога Нової української школи став темою виступу директора Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Т. М. Сорочан. Завідувач кафедри філософії і освіти дорослих В. В. Сидоренко поінформувала учасників заходу про чек-лист розвитку ключових компетентностей педагога Нової української школи. Науково-педагогічні працівники (В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень, А. Б. Єрмоленко, М. В. Ілляхова, М. Ш. Фарухшина, Ю. А. Махновець) презентували чек-листи розвитку навчальної, підприємницької, цифрової компетентностей педагога для формальної, неформальної і неформальної освіти.

Із науковими доповідями виступили: М. В. Ілляхова, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» («Цифрові компетенції в розвитку креативності педагога»); Я. Л. Швень, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО («Особистісна готовність педагога Нової української школи до змін»); А. Б. Єрмоленко, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, і М. Ш. Фарухшина, старший викладач кафедри («Чек-лист розвитку підприємницької компетентності педагога НУШ»); Т. С. Кравчинська, доцент кафедри філософії і освіти дорослих («Акценти у формуванні громадянської компетентності педагога НУШ»); В. В. Левченко, доцент кафедри філософії і освіти дорослих («Психологічний супровід формування екологічної компетентності педагогів»); О. В. Просіна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих («Розвиток культурологічної компетентності педагогів»).

В обговоренні ключових питань освітнього коворкінгу взяли участь: Н. М. Гончаренко, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» і А. О. Антипов, начальник відділу цифрових освітньо-наукових систем ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». З відеовиступами приєднались учасники з інших областей України.