Всеукраїнські Макаренківські педагогічні читання

(м. Київ, 13 березня 2019 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІППО).

Кафедрою професійної та вищої освіти і права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка проведено Всеукраїнські Макаренківські педагогічні читання (модератор заходу – доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва).

У заході взяли участь слухачі курсів підвищення кваліфікації – директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти (тьютор-куратор кандидат педагогічних наук В. О. Купрієвич).

За програмою педагогічних читань були представлені результати наукового дослідження кандидата педагогічних наук В. Г. Данькевич«Педагогіка А. С. Макаренка у контексті сучасних освітніх процесів»; доповідь лауреата Премії імені Антона Макаренка, студентки коледжу А. Венгер з теми: «Реалізація ідей педагогіки співробітництва»; презентація Центру педагогічної майстерності імені академіка Івана Зязюна та спецвипуск газети «Коледжанин».

Учасники заходу взяли участь у пальчиковому флешмобі «З коледжем у серці», ознайомилися із славетною історією Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, відвідали фотовиставу «Alma Mater – у подіях, постатях і датах».

У педагогічних читаннях взяли участь: О. О. Зайцева, заступник директора з навчально-методичної роботи, В. П. Кондратьєва, заступник директора з навчально-виховної роботи, Р. Л. Янковський, заступник директора з навчально-виробничої роботи, Н. С. Гомеля, кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін коледжу; А. Г. Молчанова, кандидат педагогічних наук, доцент та О. В. Пащенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри професійної та вищої освіти і права ЦІПО.

Підсумовуючи роботу всеукраїнських Макаренківських педагогічних читань, учасники заходу дійшли висновку, що педагогічна система А. С. Макаренка є настільки новаторською, що висунуті ідеї, поставлені й розроблені завдання випередили авторську педагогіку на століття.