Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах сталого розвитку суспільства»

(м. Суми, 06 листопада 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Науково-педагогічними працівниками БІНПО (завідувачка кафедрою педагогіки, психології та менеджменту В. Є. Харагірло, старший викладач кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну А. В. Денисова) на базі навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області проведено всеукраїнський науково-практичний семінар з метою обміну сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання, інноваційної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку, виховання та розвитку особистості учня як майбутнього фахівця; підвищення психолого-педагогічної і науково-методичної компетентності педагогічних працівників; розвитку інформаційно-цифрових компетентностей педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті діджиталізації освіти та соціальної й громадянської компетентностей для навчання впродовж життя.

У семінарі взяли участь понад 60 осіб, зокрема педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської областей.

Питання, які були обговорені на семінарі:

–            психолого-педагогічна компетентність педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

–            науково-методична компетентність педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

–            розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті діджиталізації освіти;

–            соціальна і громадянська компетентність як категорії ключових компетентностей для навчання впродовж життя;

–            організаційні умови професійного розвитку майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О;

–            управлінські дії старшого майстра щодо розвитку творчих здібностей майстрів виробничого навчання;

–            створення умов розвитку психолого-педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О;

–            психолого-педагогічні умови підготовки майстрів виробничого навчання до впровадження інновацій;

–            організація та управління роботою з охорони праці в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

–            виробничо-комерційна діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах.

У семінарі взяли участь: директорка НМЦ ПТО у Сумській області кандидат педагогічних наук Н. Ю. Самойленко; директорка ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти дизайну та сфери послуг»  Н. Г. Аніна. Методисти Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області презентували систему роботи з педагогічними кадрами області в міжкурсовий період.

Учасники семінару заслухали 11 доповідей. Наприкінці заходу педагогів-учасників ознайомили з діяльністю навчально-практичного центру «Siniat».

За результатами роботи семінару учасники отримали сертифікати.