Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”, Edition 1 (14) (2014)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of september 29, 2014.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine of september 29, 2014 № 1081

Approved by the Academic Council

of the State Higher Educational Establishment

"University of Educational Management"

(Record №9  of 19 March, 2014)

CONTENTS:

О. Блистів  МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВНЗ

Г. Білянін   ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ІНСТИТУТІ ТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

О. Дубініна  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Л.Забродська  УПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Т. Завгородня  ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ВІТЧИЗНЯЧНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

В. Камишин ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ГРУПОВОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВАГ НА МНОЖИНІ ХАРАКТЕРНИХ ПОМИЛОК

І. Княжева  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Я. Малихіна  ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ УПРАВЛІННЯ ВНЗ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

В. Мозговий  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕЖИСУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Л. Оліфіра  ПРОФЕСІЙНА УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЯКОСТІ ОСВІТИ

Л. Сергеєва  ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

А. Чаговець  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ

Є. Чернишова  ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕСИМІНАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

G. Dimitrenko  EDUCATION AND QUALITY OF LIFE : MODERN ASPECT

Y. Kurnyshev  PROFESSIONAL SELF-PROGRESS OF THE FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHER: CRITERIA AND COMPONENTS

Y. Tumak  UPGRADING OF THE LEVEL OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IS ONE OF THE LEADING DIRECTIONS OF ACTIVITY OF PUBLIC SOCIETIES OF BUKOVINA (THE 2ND HALF OF XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURIES) (BY THE EXAMPLES OF THE SOCIETIES «SICH» AND «SOCIETY OF CHRISTIAN GERMANS»)

E. Zhizhko  THE INNOVATIONS IN THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF THE NATIONAL INSTITUTE OF ADULT EDUCATION IN MEXICO