ELECTRONIC JOURNAL “THE THEORY AND METHODS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT”, EDITION 1 (22) (2019)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of September 29, 2014.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine September 29, 2014 of № 1081

Approved by the Academic Council of the State Higher Educational Establishment "University of Educational Management" (June, 21, 2019)

 

Геннадій БЕСАРАБЧУК Дослідження стану управління психолого-педагогічною підготовкою учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та механізми його удосконалення

Ірина БРАТИЩЕНКО. Характеристика моделі управління професійним розвитком учителів закладу загальної середньої освіти засобами проектних технологій

Ігор ВЕРБОВСЬКИЙ Модель інформатизації управління плануванням освітнього процесу у закладі вищої освіти

Сергій ГАВРИЛОВСЬКИЙ Практичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій до науково-дослідницької діяльності майбутніх керівників закладів освіти

Дмитро ГРИЩУК Методологічні підходи та методичні рекомендації підготовки керівників закладів позашкільної освіти

Алла ЛІТКЕВИЧ Моделювання управління конкурентоспроможністю закладу загальної середньої освіти

Ірина МАНЖОС, Андрій ШЕВЧЕНКО Особливості управління закладом освіти на засадах ризик-менеджменту

Тетяна МАХИНЯ Соціальні медіа як інструмент управління лояльністю споживачів освітніх послуг

Оксана МИХАСЮК Моделювання системи громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти

Анна МОСЮРА Особливості використання інструментарію «маркетинг-мікс» в управлінні закладом загальної середньої освіти

Олександр ПАСТОВЕНСЬКИЙ Основні особливості та характеристики стилів управління освітніми системами

Наталія ПРИХОДЬКІНА Концептуальні підходи до розвитку медіаосвіти в англомовних країнах

Тетяна РОЖНОВА Розвиток системи менеджменту якості освіти в закладах загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення

Зоя РЯБОВА Менеджмент інноваційних освітніх проєктів

Людмила ТАРАСЮК Моніторинг рівня професійної майстерності вчителя сучасної школи

Ганна ТИМОШКО Теоретичні підходи до перфоманс-самоменеджменту керівника НУШ

Олена ШОЛОХ Педагогічні аспекти формування соціального портрета майбутнього психолога в умовах професійної підготовки