Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”, Edition 13 (2013)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 2-05/2 of May 27, 2009.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine of May 27, 2009 № 2-05/2

Approved by the Academic Council

of the State Higher Educational Establishment

"University of Educational Management"

(Record №9  of 18 desember, 2013)

CONTENTS:

Я.Малихіна  УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНО ЗАКЛАДУ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

В.Ульянова КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В.Камишин  ПРОАКТИВНА МОДЕЛЬ РОЗПІЗНАННЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ РІВНІВ АКАДЕМІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ НА КОНТИНУМІ 200-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ

Ю.Курнишев ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Д.Махотин  ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

М.Осадець  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Е.Певцова  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

М.Піддячий  ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В.Рогоза  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

А.Харківська  УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВНЗ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

І.Стражнікова  ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ УКРАЇНИ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)

Н.Шевченко  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКА РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ