ELECTRONIC JOURNAL “THE THEORY AND METHODS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT”, EDITION 2 (20) (2017)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411 

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of September 29, 2014. 

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of UkraineSeptember 29, 2014 of № 1081 

Approved by the Academic Council of the State Higher Educational Establishment "University of Educational Management" (Record № 9, 20 December, 2017)

CONTENTS:

Ірина Андрщук КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОЛЬСЬКОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ

Олена Апостол  РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія Бахмат  ВІДКРИТІ МЕРЕЖЕВІ РЕСУРСИ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Надія Білик CАМОПРОЕКТУВАННЯ І ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Олександра Божок РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО-КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Надія Брижак ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Леся Грицяк СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Лариса Ляхоцька ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ: РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІННИЙ АНАЛІЗЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ

Наталя Мажник, Лідія Мажник  РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Тетяна Махиня ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВІРТУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Марина Мусоріна ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Людмила Сасіна ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Тетяна Стойчик ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ

Надія Кахута КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Lyudmila Konovalova, Victoria Dovzhuk INTEGRATED APPROACH TO THE DESIGN OF METHODS OF PHARMACOECONOMIC STUDY IN THE PROCESS OF PREPARATION OF FUTURE PROVISOR  IN HIGHER EDUCATIONAL

Юлія Корницька ВІКІ-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ірина Тарасюк ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

Оксана Чумак КОНЦЕПТ КАТЕГОРІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Оксана Дубініна ΓОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ