Звітна доповідь ректора М.О. Кириченка ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ РЕКТОРА ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України за 2018 рік