Звітна доповідь ректора М.О. Кириченка ПРО роботу колективу Університету ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України за 2019 рік