ЗВІТНА ДОПОВІДЬ РЕКТОРА М.О. КИРИЧЕНКА ПРО РОБОТУ КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ЗА 2020 РІК