відбулося розширене засідання вченої ради ЦІПО

відбулося розширене засідання вченої ради ЦІПО

10 вересня 2019 р. відбулося розширене засідання вченої ради ЦІПО за участю науково-педагогічних і педагогічних працівників усіх структурних підрозділів інституту. На ньому були розглянуті питання «Про навчально-методичне забезпечення вибіркової складової змісту підвищення кваліфікації кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій і ефективність його використання в освітньому процесі» (доповідачі: С. П. Касьян, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук, В. О. Купрієвич, старша викладачка кафедри професійної та вищої освіти, кандидатка педагогічних наук), «Сучасні підходи, методи та технології організації освітнього процесу на семінарах-практикумах в умовах курсів підвищення кваліфікації керівників і методичних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (доповідачі: Л. М. Сергеєва, завідувачка кафедри професійної та вищої освіти, докторка педагогічних наук, професорка, В. В. Сидоренко, завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих, докторка педагогічних наук).

У процесі обговорення навчально-методичного забезпечення вибіркової складової змісту підвищення кваліфікації кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ члени вченої ради відмітили його позитивну динаміку впродовж останніх років, зорієнтованість на потреби слухачів і сучасні суспільні вимоги, окреслили перспективи подальшого удосконалення задля забезпечення якості освітньої діяльності.

Велику зацікавленість присутні виявили до сучасних підходів, методів і технологій організації освітнього процесу на семінарах-практикумах, які впроваджує кафедра професійної та вищої освіти. У жвавій дискусії з зазначеного питання члени вченої ради відзначили системний, комплексний характер роботи кафедри, побудованої з урахуванням засадничих принципів освіти дорослих, орієнтованої на підготовку інноваційного педагога професійної освіти, взаємодію і партнерство з Директоратом професійної освіти МОН України, Управлінням закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти м. Києва, моніторинг якості семінарів-практикумів, їх науково-методичне забезпечення та, зокрема, методичні рекомендації «Проведення семінару-практикуму в системі підвищення кваліфікації», видані у 2019 р. авторським колективом у складі Л. М. Сергеєвої, О. В. Пащенко, В. О. Купрієвич. В обговоренні питання взяла участь директор Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва Н. Горбатюк, яка зазначила про вагому роль семінарів-практикумів і роботи кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО у професійному вдосконаленні керівників і педагогічних працівників закладів ПТО.

Водночас вчена рада ЦІПО для забезпечення освітнього процесу схвалила та рекомендувала до друку навчально-методичні матеріали, а саме: Сидоренко В.В. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси: електронний курс. К.: Агроосвіта, 2019. 135 с.