У ЦІПО ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ  КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У ЦІПО ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У листопаді 2022 року у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України закінчили навчання на курсах підвищення кваліфікації 581 слухач (26 груп).

З них:

  • Керівні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти –220 осіб.
  • Керівні та науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти –14 осіб.
  • Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти– 136 осіб.
  • Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти –128 осіб.
  • Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти –11осіб.
  • Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти – 20 осіб. 
  • Керівні та педагогічні працівники центрів професійного розвитку педагогічних працівників, методичних центрів 32 особи.
  • Керівні та педагогічні працівники психологічних служб– 19 осіб.

За навчальною програмою курсів, розробленою згідно з вимогами до професійних програм підвищення кваліфікації, слухачі поглибили знання, вміння та набули додаткових навичок, модернізували професійні компетенції, які в подальшому будуть використані у професійній діяльності.

Навчання здійснювалося за сучасними інноваційними технологіями з великою кількістю практичних занять. На заняттях панувала позитивна атмосфера. Слухачі курсів відзначили належний професіоналізм і креативність викладацького складу кафедр ЦІПО.

Підсумком навчання на курсах підвищення кваліфікації став публічний захист випускних робіт. Слухачі належним чином презентували тематичні роботи. Комісія із захисту робіт констатувала високий науковий і практичний рівень виконання випускних робіт слухачами, а також відзначила пунктуальність і своєчасність їх завершення.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації під час проведення моніторингового опитування в основному задоволені організацією освітнього процесу, якістю надання освітніх послуг, змістом програм та дистанційною формою навчання.  

За результатами навчання слухачі отримали відповідні свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Щиросердно вітаємо всіх випускників, зичимо натхнення, невтомного творчого пошуку та нових здобутків на освітянській ниві! Перемога буде за нами!