ПРО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ПРО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

30 листопада 2022 року під головуванням т.в.о. ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктора педагогічних наук, професора Наталії Муранової, відбулося планове засідання Вченої ради Університету в змішаному форматі.

Присвоєно вчене звання доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти кандидату психологічних наук Максиму Москальову.

Директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор Вікторія Сидоренко та директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Рожнова доповіли про результати освітньої, наукової і науково-організаційної діяльності інститутів  за 2018-2022 рр. та перспективи їх розвитку.

Затверджено склад спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою/13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (011 – освітні, педагогічні науки) та прийнято рішення про порушення клопотання перед МОН України щодо відкриття спеціалізованої вченої ради.

Вченою радою схвалено Процедуру цифрової трансформації наукової бібліотеки ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; затверджено: зміни до науково-дослідної роботи кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМН 0120U105398 «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»; Положення щодо планування та облік роботи  науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція); зміни до Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Програму для проведення тестування здобувачів вищої освіти на володіння англійською/польською мовою на рівні В1 (В2) для проходження практичної підготовки за кордоном.

Рекомендовано до друку збірник наукових праць «Простір арт-терапії» Випуск 1(31) та збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід», що була організована та проведена кафедрою професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти.