У ННІМП ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

У ННІМП ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

Одним із видів самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується здобувачами закладів вищої протягом семестру з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих за час навчання, та їхнього застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання є курсова робота.

Відповідно до навчального плану підготовки здобувачів ОПП «Управління навчальним закладом» виконання курсової роботи передбачено у рамках вивчення курсу «Менеджмент освіти» (викладач - професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор Ганна Тимошко).

Тематика курсових робіт відображала як загальну науково-дослідну тему кафедри «Професійна мобільність учасників освітнього процесу в умовах реформування вищої освіти» (РК 0122U200923, 2022-2024 рр., керівник – доктор педагогічних наук, професор Ірина Сіданіч), так і наукові захоплення викладачів кафедри за напрямами:

  • духовно-моральне виховання здобувачів освіти – завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, професор Ірина Сіданіч;
  • управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційного підходу – директор ННІМП, професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Рожнова;
  • організаційна культура керівника закладу освіти – професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор Ганна Тимошко;
  • розвиток медіаграмотності учасників освітнього процесу – професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор Наталія Приходькіна;
  • маркетингові комунікації закладу освіти – професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махиня;
  • формування здоров’язбережувальної компетентності учасників освітнього процесу – професор кафедри, кандидат медичних наук, доцент Василь Федорець;
  • організація інклюзивного навчання у закладах освіти – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Світлана Штангей.

Презентуючи результати первинних наукових досліджень під час захисту курсових робіт кафедрою було відзначено: високий рівень теоретичних і практичних знань, здобутих здобувачами вищої освіти у ході вивчення курсу «Менеджмент освіти»; вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках; системний аналіз передового досвіду, а також готовність до узагальнення, чіткої аргументації та обґрунтування рекомендацій і пропозицій тощо.

Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом та бажаємо натхнення і креативності у продовженні наукових пошуків, відображених у курсових роботах під керівництвом провідних викладачів кафедри на більш високому рівні у своїх кваліфікаційних дослідженнях.