ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

04 листопада 2022 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (далі – Рада), що пройшло у форматі офлайн-зустрічі під головуванням проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової.

Відповідно до порядку денного заступником голови Ради, завідувачем відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Оленою Безнос та в.о. секретаря Ради, методистом вищої категорії відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Тетяною Ільїною був скомпонований та розісланий всім членам Ради пакет матеріалів засідання Ради, підготовлено відповідні проєкти рішення для обговорення та Google-форму щодо своєчасного онлайн-голосування.

На розгляд членів Ради були представлені презентація і звіт директора ННІМП Тетяни Рожнової про співпрацю з роботодавцями щодо забезпечення конкурентоспроможності рівня підготовки фахівців.

Запропонована для ознайомлення змістовна інформація заступника директора з навчальної роботи Центрального інституту післядипломної освіти Лариси Оліфіри про забезпечення дотримання академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та аналіз ефективності впровадженої системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Голова Ради, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова в своєму тексті доповіді оголосила наказ ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Про

Аналітичний матеріал про результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників ННІМП за 2021-2022 навчальний рік, підготовлений заступником голови Ради, завідувачем відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Оленою Безнос, був позитивно сприйнятий при обговоренні.

Директором з навчальної роботи ЦІПО Ларисою Оліфірою було представлено членам Ради для ознайомлення нову редакцію Положення «Про планування та обліку роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти». У результаті обговорення і голосування дане Положення було рекомендовано до розгляду на засіданні Вченої ради Університету.

Члени Ради ухвалили зміни до Положення «Про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», що були підготовлено заступником голови Ради, завідувачем відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Оленою Безнос.

Заступник голови Ради, завідувач відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олена Безнос підготувала презентацію за матеріалами результатів опитування у 2022 році і запропонувала на затвердження графік опитувань на 2022-2023 навчальний рік, що був  затверджений в ході обговорення членами Ради.

Також на засіданні були визначені терміни та відповідальні особи щодо розробки: Положення «Про проєктні групи та групи забезпечення освітніх програм/спеціальностей ДЗВО «Університет менеджменту освіти»»; Порядку підготовки проєктів наказів зі складу здобувачів освіти (студентів, слухачів) ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Положення про інститут; Посадових інструкцій директора, заступника директора, завідувача відділу, працівників навчального (ЦІПО) та навчально-методичного (ННІМП) відділів.

Активна позиція членів Ради, що прийняли участь у засіданні, дозволила конструктивно обговорити питання порядку денного і прийняти відповідні рішення з питань забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти».