Проведено чергове засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Проведено чергове засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

8 листопада 2018 року проведено чергове засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», на якому було розглянуто питання:

1. «Освітній кластер «Бюро успішних кар’єр». Доповідач: Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти. Представлено модель та структуру сайту освітнього кластеру «Бюро кар’єр» у рамках міжнародної співпраці з партнерами по ЄС.

2. Про підсумки роботи та аналіз виконання рішень науково-методичної ради Університету менеджменту освіти за 2018 р. Доповідач: Супрун В’ячеслав Васильович, заступник голови науково-методичної ради, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти. Підведено підсумки роботи Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти за 2018 рік та проведено аналіз виконання рішень.

3. Про планування роботи науково-методичної ради у 2019 р. Доповідач: Супрун В’ячеслав Васильович, заступник голови науково-методичної ради, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти. Затверджено план роботи науково-методичної ради на 2019 рік.

4. Про виконання рішення науково-методичної ради УМО від 14.03.2018 «Про результати роботи тимчасового творчого колективу УВУПО «Здійснення моніторингу якості післядипломної освіти в Україні». Доповідач: Смирнова Марина Євгенівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Представлено «Програму моніторингу якості післядипломної педагогічної освіти».

5. Про прикріплення науковим кореспондентом. Доповідач: Ануфрієва Оксана Леонідівна, завідувач аспірантури та докторантури, кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедру педагогіки, управління та адміністрування ННІМП ДВНЗ УМО прикріпити науковим кореспондентом Наталію Євгенівну Мовмигу для проведення наукового дослідження «Теоретичні та методичні засади маркетингового управління фахівців з охорони праці та професійної безпеки», на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

6. Розгляд матеріалів, поданих до науково-методичної ради. Доповідач: Васильченко Яніна Йосипівна, начальник редакційно-видавничого відділу. Рекомендовано до друку «Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти»: метод. посіб. / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева [та ін.]; за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької. К. 2018. 162 с.