Вітаємо кафедру філософії і освіти дорослих з 10-річним ювілеєм!

Вітаємо кафедру філософії і освіти дорослих з 10-річним ювілеєм!

У травні 2018 року кафедра філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відзначила 10-річний ювілей від дня свого заснування. Символічно, що дата припадає на святкування Днів науки в Україні.

Для кафедри 10 років – це зрілий вік, ознаменований злагодженою роботою команди професіоналів, вагомими досягненнями в навчальній, науковій, методичній діяльності.

Формула динамічного розвитку кафедри філософії і освіти дорослих полягає в гармонійному поєднанні високого професіоналізму, корпоративної культури, колосальної працездатності, безперервного професійного саморозвитку з інноваційністю, творчістю, умінням працювати на випередження, реагувати на освітні виклики і запити замовників освітніх послуг. Єдність цих складників є запорукою успішного виконання першочергових завдань професійного розвитку фахівців у системі освіти дорослих. Недаремно кафедра працює під професійним гаслом: «Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно!» (Adult Education for Modern Life: Professional, Attractive, Creative!).

Фундаторами кафедри, що очолювали її в різні періоди, є Володимир Дивак, Валентин Маслов, Володимир Пуцов, Тамара Сорочан. Сьогодні завідувач кафедри – Вікторія Сидоренко, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук.

Серед професорського складу кафедри – Василь Кремень, президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України; Віктор Андрущенко, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор; Юрій Завалевський, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти»; Тамара Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор; Любов Панченко, доктор педагогічних наук, професор.

До ювілею кафедри у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/) відеопривітання підготували: Тамара Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор; колектив Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; Гавлітіна Тетяна, проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського ОблІППО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти, відмінник освіти України; Олена Рассказова, засновник і організатор фестивалю тренінгів особистісного і професійного розвитку «Любовь. Карьера. Деньги»; колектив Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки»; Навчально - методичного центру освіти м. Львова; Мукачевського районного центру дитячої та юнацької творчості; Бердичівського педагогічного коледжу; Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій. Тетяна Лозова, методист відділу освіти Розквітівської ОТГ присвятила кафедрі свій вірш.

Бажаємо колективу кафедри філософії і освіти дорослих залишатися інноваційним осередком інтелектуальної творчості й невтомного наукового пошуку, невичерпної енергії, бадьорості духу і нових професійних звершень на благо нашої неньки-України!