ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІКИ АНТОНА МАКАРЕНКА

ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІКИ АНТОНА МАКАРЕНКА

11 березня 2020 р. кафедрою професійної і вищої освіти ЦІПО спільно із Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка проведено Макаренківські педагогічні читання «Закон руху вперед» (педагогічна інноватика Антона Макаренка), присвячений 132-ій річниці від Дня народження видатного українського педагога Антона Семеновича Макаренка.

У заході взяли участь слухачі курсів підвищення кваліфікації категорій: директори коледжів/технікумів (тьютор – д.п.н., професор Ганна Романова), директори ЗПТО (тьютор – к.п.н., доцент кафедри Вікторія Купрієвич), заступники директора ЗПТО з навчально-виробничої роботи (тьютор – к.п.н., доцент кафедри Олександр Гуменний).

Залучення всіх учасників до флешмобу «Антон Макаренко: цитата дня» сприяло широкому обміну думками, осмисленню існуючого досвіду, єднанню навколо прогресивних і прогностичних ідей автора унікальної педагогічної системи.

Надихачої, творчої атмосфери зустрічі справжніх агентів змін сучасної освіти надав виступ Тетяни Яровициної, поетеси, громадської діячки, акторки. Повага до праці педагога, піднесення її значення стали лейтмотивом усвідомлення кожним відповідальності за долю своєї країни.

Професор Ганна Романова проаналізувала впровадження ідей А.С. Макаренка в управління сучасним закладом освіти, зокрема, зазначила, що сповідуючи високі цілі і цінності, ми потребуємо сьогодні конкретних інструментів їх втілення, які знаходимо у спадщині видатного педагога. Це створення «мажорного» тону, механізми прояву довіри до вихованців, делегування повноважень, долання перешкод, формування позитивного враження, підтримка людської гідності, методика паралельної педагогічної дії, технологія зведених загонів, розвиток органів учнівського та студентського самоврядування.

До дискусії залучились слухачі, педагоги коледжу, науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна.