ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Із 06 по 10 березня 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 154 педагоги закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з Чернігівської, Дніпропетровської, Миколаївської областей. Усього 5 навчальних груп.

Із09 по 11 березня 2023 року підвищення кваліфікації пройшли 36 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області.

Завершили організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 118 слухачів (5 навчальних груп) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (87 осіб),«Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (31 особа), із 38 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Підвищення кваліфікації педагоги фахової передвищої освіти пройшли за авторською короткотерміновою варіативною програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

09 березня 2023 року відбулась онлайн-зустріч Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні і виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу в закладах  професійної та фахової передвищої освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!