Діджитал-діалог «Мирні обрії освіти»

Діджитал-діалог «Мирні обрії освіти»

Напередодні Дня захисника України, 13.10.2020р., відбувся діджитал-діалог «Мирні обрії освіти».

Новий формат комунікації. Новий формат освіти. Інноваційна педагогіка. Діджитал-діалог "Мирні обрії освіти" – це розвиток педагогіки миру, започаткованої ученими Національної академії педагогічних наук України, це урочистості напередодні Дня захисника України, це старт неформальної освіти для військовослужбовців - здобувачів освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в Українському відкритому університеті післядипломної освіти – інноваційному проєкті Університету менеджменту освіти.

Діджитал-діалог відбувся між студіями НАПН України, Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО, ЛНУ імені Тараса Шевченка, Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У діджитал-діалозі взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, автори спецкурсів, слухачі курсів підвищення кваліфікації, студенти і головні учасники - військовослужбовці, захисники України.

Модератори

Т.М. Сорочан – директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО, доктор педагогічних наук, професор.

О. Л. Караман – директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.

Питання, які обговорювалися

  1. Освіта для миру – напрям наукових досліджень і освітньої практики, започаткований НАПН України.
  2. Можливості формальної і неформальної освіти для відкриття нових обріїв мирного життя.
  3. Сучасні технології формальної і неформальної освіти.
  4. Особливості організації освітнього процесу для військовослужбовців в умовах формальної і неформально\ освіти.

Учасників діджитал-діалогу привітав президент НАПН України В.Г. Кремень, який висвітлив значення освіти для глобалізованого світу і мирного життя.

Проблему освіти і мирних обріїв життя у контексті особливостей навчання учасників бойових дій висвітлив у ключовому виступі В.С. Курило, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.

Питання діджитал-діалогу щодо освіти для миру, безперервної освіти, цифрових технологій в освіті, відкритих університетів і віртуальних кафедр охарактеризували:

М.О. Кириченко – ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор філософії, професор, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України.

С. В. Савченко – ректор ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Від військовослужбовців:

І. С. Ковбасюк

В. М. Нагорний

Від НАПН України

П.Ю. Саух – академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.

С.О. Сисоєва – академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.

Від ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

О.М. Спірін – проректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Т.М. Сорочан – директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО, доктор педагогічних наук, професор.

Від Українського відкритого університету післядипломної освіти – автори спецкурсів

А.О. Данильєв – проректор Луганського ОІППО, кандидат історичних наук, доцент.

О.І. Бондарчук – завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО УМО, доктор психологічних наук, професор.

А.С. Москальова – професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО УМО, кандидат психологічних наук, доцент.

Н.І. Пінчук – доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО УМО, кандидат психологічних наук, доцент.

Від ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

О. Л. Караман – директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.

В Українському відкритому університеті післядипломної освіти розпочали навчання 20 військовослужбовців – захисників України!

 

Національна_академія_педагогічних_наук_України 

Університет_менеджменту_освіти 

Луганський_національний_університет_імені_Тараса_Шевченка 

Центральний_інститут_післядипломної_освіти 

Інститут_педагогіки_і_психологій 

Український_відкритий_університет_післядипломної_освіти 

Луганський_обласний_інститут_післядипломної_педагогічної_освіти 

Віртуальні_кафедри