КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ УМО ВІДЗНАЧЕНО ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ

КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ УМО ВІДЗНАЧЕНО ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра-2021» у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» нагороджено золотою медаллю за монографію «Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики XXI століття», підготовлену авторським колективом кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології.

Склад журі конкурсу – представники Національної академії педагогічних наук України, ДУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, правління ТОВ «Знання» України, дирекції Центру «Виставки, презентації» ТОВ «Знання» України.

Монографія є спільним проєктом науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, виконаним у рамках науково-дослідної роботи «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (0117U002378) 2017–2021 рр. Керівник наукової теми Ірина Сіданіч, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Університету, доктор педагогічних наук, професор.

У монографії авторами висвітлюються тенденції управління закладами освіти в умовах глобалізаційних змін, окреслюються сучасні технології управління закладом освіти, розглядаються проблеми розвитку професійної діяльності керівників закладів освіти, досліджуються організаційні тенденції підготовки керівних та педагогічних кадрів для системи освіти в Україні.

Бібліографія роботи: Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія / Сіданіч І.Л., Рожнова Т.Є., Тимошко Г.М., Гладуш В.А., Приходькіна Н.О., Махиня Т.А., Висоцька А.М., Грищук Д.Г., Дубовський С.О., Драгунова В.В., Ковалюк О.М., Мосюра А.І., Волотовська Т.П., Говоруха Н.О., Дмитрук З.А., Заєць Н.Ю., Зварич Г.В., Козійчук О.Г., Ніколаєва О.М., Припотень О.В., Усатенко В.М.; за наук. ред. М.О. Кириченка. Київ : ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. 284 с.

Монографію видано за науковою редакцією Миколи Кириченка, ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», члена-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії, професора кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Колективна монографія розрахована на широке коло читачів: наукових працівник, викладачів, здобувачів другого та третього освітніх рівнів, педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів закладів освіти.