Відбулася VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

Відбулася VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

24.05.2019 р. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбулася VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», організована й проведена з боку України – спільно кафедрами психології управління ЦІПО (зав. кафедри – проф. О. І. Бондарчук), психології й особистісного розвитку ННІМП (зав. кафедри – проф. П. В. Лушин) УМО, лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (зав. лабораторії – проф. Л. М. Карамушка).

У конференції взяли участь науковці, педагогічні й науково-педагогічні працівники з усіх куточків України, а також республіки Польщі й Кореї. Обговорили актуальні психолого-педагогічні проблеми професійного становлення фахівців в умовах освітніх інновацій і соціальної напруженості.

Серед виступів на пленарному засіданні особливу увагу привернули доповіді:

Рю Ийгю, ректора українського філіалу Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту», міжнародного журналіста, громадського діяча (Республіка Корея) "РОЛЬ МЕНТОРА В ТРАНСФОРМАЦІЇ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ";

Карамушки Людмили Миколаївні, члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора, заступника директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувача лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ".

Ложкіна Георгія Володимировича, професора кафедри психології і педагогіки НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», доктора психологічних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України "ПРЕДИКТОРИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ й ЖИТТЄСТІЙКОСТІ МАЛОЇ ГРУПИ"

Лушина Павла Володимировича, завідувача кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора психологічних наук, професора "ЧАСОВА ПЕРСПЕКТИВА в ПРОЦЕСІ РОБОТИ З КЛІЄНТОМ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ"

Сидоренко Вікторії Вікторівни, завідувача кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», сертифікованого тренера Нової української школи, доктора педагогічних наук, професора "ФОРМУВАННЯ HOMO LEGENS В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА"

Бондарчук Олени Іванівни, завідувача кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора психологічних наук, професора "АВТЕНТИЧНІСТЬ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЧИННИК ЇХ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ" та ін.

У рамках конференції відбувся круглий стіл, присвячений пам’яті академіка Олександра Васильовича Киричука та його наукового внеску в післядипломну освіти педагогів з питань проектного управління особистісного розвитку учасників освітнього процесу.

Запрошуємо також колег і учнів Олександра Васильовича Киричука на підсумковий круглий стіл, присвячений його пам’яті, 10 червня 2019 р, який відбудеться в актовій залі Президії НАПН України (м Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А) об 11 годині.

Також у рамках конференції проведено майстер-клас професора П. В. Лушина, який викликав великий інтерес з боку учасників.

Готується і буде розміщений на сайті УМО електронний збірник матеріалів конференції, де можна буде детальніше ознайомитися зі змістом доповідей.

Дякуємо всім колегам й однодумцям за активну, змістовну й творчу участь у конференції! До нових зустрічей!