Відбулося планове засідання Вченої ради Університету

Відбулося планове засідання Вченої ради Університету

19 січня 2022 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка, відбулося планове засідання Вченої ради Університету.

На початку засідання Голова Вченої ради вручив Почесні Грамоти НАПН України професору Віктору Гладушу, старшому викладачеві Ользі Брусєнцевій; Подяку НАПН України – старшому викладачеві Тетяні Тарасовій, методисту вищої категорії Тетяні Мельник; Подяку міського голови та Грамоту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ‑ професору Євгену Карташову; дипломи Міжнародної освітянської виставки – професору Євгену Карташову, доценту Тетяні Рожновій, доценту Тетяні Махині, доценту Оксані Ковтун, методисту вищої категорії Любові Мухіній.

Медаллю НАПН України «Костянтин Ушинський» було нагороджено професора Євгена Карташова тапрофесора Олександру Брюховецьку.

За рішенням Вченої ради кандидатуру дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олега Топузова висунуто на посаду Президента Національної академії педагогічних наук України; кандидатуру дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора філософських наук, професора Петра Сауха висунуто на посаду Академіка-секретаря Відділення вищої освіти НАПН України.

Присвоєно вчені звання доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій кандидату педагогічних наук Сергію Касьяну та кандидату педагогічних наук Світлані Антощук.

Вченою радою обговорено та затверджено План роботи Університету на 2022 рік.

Керівники науково-дослідних робіт – доктор психологічних наук, професор Павло Лушин, доктор педагогічних наук, професор Вікторія Сидоренко, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Дубініна представили результати виконання завершених науково-дослідних робіт ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2021 році.

Також було затверджено освітні (освітньо-професійні/професійні) програми підвищення кваліфікації слухачів ЦІПО; схвалено навчальні плани підвищення кваліфікації слухачів ЦІПО; прийнято рішення щодо оновлення складу редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти», серія «Соціальні та поведінкові науки» (державне управління); рекомендовано до друку фахове видання: збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 19(48) Серії «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки».