ТРИВАЄ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ТРИВАЄ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України продовжує надавати освітні послуги з підвищення кваліфікації. Зокрема, з 20 березня 2023 року за очно-дистанційною формою навчання розпочали заняття 245 слухачів (9 груп).

За категоріямизараховано 2 групи:

  • Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів та викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів), які викладають психологічні дисципліни – 18 осіб.Куратор-тьютор – Наталія Пінчук,доцент кафедри психології управління ЦІПО.
  • Директори (фахівці) інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти), психологи центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 30 осіб.Куратор-тьютор – Алла Москальова, професор кафедри психології управління ЦІПО.

За тематичними та авторськими курсамизараховано 7 груп:

  • Технології створення освітнього аудіовізуального контенту: навчальні фільми, кліпи, ролики тощо24 особи.Куратор-тьютор – Людмила Кондратова,доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІПО.
  • Розбудова системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти – 100 осіб (на замовлення ДСЯО).Куратори-тьютори: Валентина Гладкова, професор кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО та Роман Козенко, доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО.
  • Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області) – 73 особи. Куратори-тьютори: Лариса Сергеєва, професор кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО, Вікторія Купрієвич, доцент кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО, Людмила Антонюк, старший викладач кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО.

Згідно навчальних планів, слухачі вдосконалять інформаційно-комунікаційну, цифрову, соціально-психологічну, нормативно-правову та інші компетентності, ознайомляться із сучасними видами комунікації, креативними технологіями навчання, актуальними аспектами мотивації особистісного розвитку та ефективними прийомами управління конфліктами.

На практичних заняттях слухачі розвиватимуть уміння створювати власні медіапродукти, використовуючи освітні цифрові сервіси і платформи (Canva, Genial.ly, LSM, Padlet та ін.), в подальшому впроваджувати їх в освітній процес.

Бажаємо всім слухачам натхненної праці, творчих злетів, незламності духу та непохитної віри в перемогу України!

Стійко тримаємо освітній фронт!