ДЗВО «УМО» ЗАРЕЄСТРОВАНО НА ПОРТАЛІ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕНДЕРІВ (FUNDING AND TENDER OPPORTUNITIES) ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ДЗВО «УМО» ЗАРЕЄСТРОВАНО НА ПОРТАЛІ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕНДЕРІВ (FUNDING AND TENDER OPPORTUNITIES) ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України приділяє значну велику увагу питанню розбудови інтернаціоналізації Університету, його міжнародної діяльності на основі можливостей міжнародної співпраці з закордонними закладами-партнерами, участі науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників в спільних міжнародних проєктах та академічної мобільності здобувачів вищої освіти за програмами Європейського Союзу Еразмус+, Горизонт Європа.

З метою ще більшої активізації міжнародних зв’язків та підвищення академічної мобільності серед здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ДЗВО «УМО» зареєстровано на порталі Можливостей фінансування та тендерів (Funding and tender opportunities) Європейської Комісії Європейського Союзу, щоб отримати доступ до конкурсних проєктних пропозицій програм Еразмус+, Горизонт Європа і тепер має власний реєстраційний профіль організації Ідентифікаційний код учасника (PIC) та Ідентифікаційний номер організації (ОID) в Системі реєстрації організацій для Еразмус+ та Європейського Корпусу Солідарності.

РІС та ОID є унікальними ідентифікатороми і обов’язковими при подачі проєктної заявки на участь у конкурсі, відкривають Університету можливості знаходити партнерів та/або ставати партнерами проєктів, шукати фінансування, завантажувати документи для підтвердження офіційного статусу, управляти проєктами протягом життєвого циклу.

На порталі Європейської Комісії ЄС також можна дізнатися про діяльність поточних та завершених проєктів, поширення результатів реалізації проєктів, обмін досвідом науковців європейських університетів і закладів вищої освіти третіх країн на всіх континентах, участь у спільних міжнародних проєктах програм Еразмус+ та Горизонт Європа, враження учасників, проблемні питання, приклади кращого тощо.

Важливою складовою успіху участі в конкурсі на проєктну пропозицію є забезпечення співпраці і координації структурних підрозділів на рівні Університету, через залучення до робочої проєктної групи відповідних наукових науково- педагогічних працівників для роботи над змістом та методологією, працівників відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації для внутрішнього оцінювання якості змісту результатів, працівників з фінансово-економічного відділу до роботи з фінансовими документами проєкту, співробітників Центру міжнародного співробітництва та освіти, які відповідають за міжнародну співпрацю для координації та адміністративної підтримки, а також здобувачів вищої освіти Університету.