ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

З 25 по 29 вересня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 89 педагогічних працівників закладів професійної освіти Дніпропетровської та Донецької області.

Завершили підсумково-рефлексійний етап на курсах підвищення кваліфікації 89 слухачів(3 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (36 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (53 особи)із28 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської та Донецької області.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ІІІ (підсумково-рефлексійного) етапу пройшли «Вихідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету врахувати побажання та зауваги замовників (споживачів) та проаналізувати рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії були 3 професори: Ганна Кравченко, Юлія Герасименко, Оксана Линчак; 3 доценти: Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов, Світлана Швидка; 3 старші викладачі: Світлана Шевчук, Ілля Пахомов, Андрій Геревенко.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Бажаємо нашим слухачам плідного цікавого та корисного навчання, а також запрошуємо до участі в заходах міжкурсового періоду!

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!