У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

18 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулось чергове засідання Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

Тема засідання: «Підсумки роботи за семестр і впровадження нових законодавчих норм з академічної доброчесності». Засідання проведено під гаслом:  «Сприяємо етичній досконалості: упроваджуємо нові стандарти академічної доброчесності».

Модерувала засідання Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук, голова комісії. Організаційно-технічний супровід забезпечила секретар комісії – Оксана Линчак, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця.

Згідно з порядком денним засідання було розглянуто такі питання:

1. Про підсумки роботи комісії з питань етики та академічної доброчесності БІНПО в першому семестрі 2024 року.

2. Про реалізацію Закону України «Про академічну доброчесність» (реєстр. №10392 від 08.01.2024): основні аспекти реформи.

Почесним гостем засідання комісії виступила Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка. Вікторія Вікторівна на початку засідання привітала членів комісії та запрошених гостей та проаналізувала результати проходження акредитації трьох освітньо-професійних програм БІНПО у 2024 році у частині характеристики критерію 5 «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність».  Вікторія Вікторівна зосередила увагу присутніх на таких питаннях: яким чином забезпечуються чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти; документи, якими регулюється процедура проведення контрольних заходів, містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності; технологічні рішення, які використовуються як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності та інші. Вікторія Вікторівна подякувала членам комісії за командну роботу щодо етичних стандартів та запобіганню порушенням в академічному середовищі БІНПО.

З метою дотримання відповідного рівня прозорості діяльності комісії були запрошені зовнішні ключові стейкголдери: Лідія Горошкова, доктор економічних наук, професор кафедри екології факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія»; Світлана Масліч, заступник директора з навчально-методичної роботи ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг».

Олена Юденкова надала звіт про роботу комісії в першому семестрі. Зазначила, що формування культури академічної доброчесності в закладах освіти має призвести до:

1) підвищення довіри до результатів навчання здобувачів освіти;

2) підвищення якості здобутої освіти (здобувачі освіти мають навчитися писати самі, дотримуючись авторських прав і поважаючи працю інших, і надавати для оцінювання власні результати навчання, а не результати навчання та інтелектуальної праці однокласників/одногрупників);

3) підвищення якості і чесності в наукових дослідженнях (ті, хто здатні писати і пишуть наукові праці, мають писати їх під своїм ім'ям, а ті, хто не здатен і не пише, мають займатися іншою суспільно корисною справою);

4) підвищення доброчесності громадян (випускників шкіл і університетів) в суспільному житті: на державній службі, в судах, правоохоронних органах, в бізнесі тощо.

У результаті роботи комісії було ухвалено рішення щодо вдосконалення правил академічної доброчесності та проведення освітніх заходів для підвищення обізнаності студентів і викладачів. Комісія зробила значний внесок у зміцнення етичних стандартів у БІНПО.

Члени комісії долучилися до детального обговорення плану заходів з впровадження нових та оновлення існуючих політик і процедур, що сприяють дотриманню академічної доброчесності, у відповідності до вимог законодавства.

Дякуємо всім членам комісії за продуктивну працю, ідеї та думки, що є невід’ємною частиною нашої спільної місії: сприяти формуванню етичних цінностей серед студентів та підвищенню рівня академічної доброчесності.

Будуймо майбутнє БІНПО на фундаменті доброчесності!