ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Із 13 по 17 травня 2024 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 181 педагогічний працівник закладів професійної (професійно-технічної) освіти із Волинської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації завершили 104 слухачі (3 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (68 осіб),«Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (36 осіб) із 26 закладів професійної (професійно-технічної) освіти із Волинської та Дніпропетровської областей.

Завершили підсумково-рефлексійний етап на курсах підвищення кваліфікації 77 слухачів (3 навчальні групи) за категоріями: «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (25 осіб), «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (52 особи) із 18закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області.

Онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії були 3 професори: Юлія Герасименко, Лідія Горошкова, Оксана Линчак; 3 доценти: Галина Коссова-Сіліна, Михайло Жук, Олег Фурс; 3 старші викладачі: Світлана Шевчук, Андрій Геревенко, Дар’я Головко.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365  відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

14 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації. В якості спікерів до лекції були залучені 6 науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

15 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась онлайн-зустріч Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні й виробничі технології». Оксана Оліферчук, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва, під час зустрічі ознайомила викладачів професійно-теоретичної та майстрів професійно-практичної з банком передового педагогічного досвіду інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (http://surl.li/lylcc). Понад 100 слухачів отримали вичерпні відповіді щодо методичного супроводу сучасного педагога професійної освіти.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів ПК», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими блоками: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Аналіз опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації засвідчив наступне:

  • слухачі відчувають потребу у знаннях, уміннях та компетенціях з питань, що стосуються трудових відносин і охорони праці в професійній освіті, педагогічного менеджменту, психології професійної діяльності, інноваційних технологій у закладі професійної освіти, цифровізації освітньої діяльності;
  • затребуваним виявлено модуль «Основи андрагогіки (технології навчання дорослих учнів», що на сьогодні введений у навчальні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
  • особливу потребу слухачі курсів підвищення кваліфікації відчувають у знаннях, уміннях і компетенціях з питань цифровізації освітньої діяльності та використання цифрових технологій.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ІІІ (підсумково-рефлексійного) етапу пройшли «Вихідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету врахувати побажання та зауваги замовників (споживачів) та проаналізувати рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у власних закладах професійної освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!